top of page

Fem tips för att skapa en minnesvärd logotyp

Logotyper används för att få konsumenters uppmärksamhet och representera företag. Det talas mycket om hur viktigt det är att ha en bra logotyp. Eftersom bra logotyper tenderar att ha en beundransvärd kraft och potential. En ensam logotyp kan symbolisera ett helt varumärke oavsett hur stort och komplext det än är. Exempelvis, ni känner säkert till de välkända varumärkena Coca Cola, Apple eller Google, genast när ni ser följande logotyper så formas en hel bild av varumärket.


Logotypen används också för att differentiera varumärken från varandra och skapa varumärkesidentiteter. En logotyp ensamt kan också göra skillnad huruvida mycket konsumenter är villiga att betala för en specifik produkt. Det kan konkluderas att en logotyp är oerhört viktig för ett företag. Men vad är det egentligen som gör en logotyp bra och minnesvärd? Nedan listar jag fem tips som utmärker en bra logotyp:


1. En bra logotyp har ett välarbetat namn


Varumärkets namn fungerar oftast som grunden i din logotyp. En fråga som oftast kommer upp är varse logotypens namn ska vara verksamhetsbeskrivande eller inte. I vissa fall kan det vara bra då det bidrar till en tydlighet för konsumenten. I andra fall så kan det ge en känsla av fantasilöshet. Fördelen att inte ha ett talande namn är att det kan bidra till en viss nyfikenhet hos konsumenten. Men överlag brukar jag förespråka enkelhet när det kommer till namn på varumärken. Enkelhet gör det lättare för konsumenten att komma ihåg.


2. En bra logotyp talar till din specifika målgrupp


En logotyp bör vara anpassad efter din specifika målgrupp. På så sätt kan din målgrupp lättare minnas just din logotyp. Ett sätt att tala till din målgrupp är att ha en symbol, text eller färg som associeras med, eller representerar vad din specifika målgrupp är ute efter.


3. En bra logotyp är inte helt perfekt


Logotypen ska inte vara helt visuellt perfekt, utan den måste rätta ögonen lite. Saker som är “för sköna” för ögat tenderar man att uppskatta för stunden men glömma bort efter en längre tid. Givetvis ska logotypen vara tilltalande men lika viktigt är att det att den stannar kvar i en konsuments medvetande.


4. En bra logotyp väcker känslor.


En bra logotyp bör väcka känslor hos konsumenten. 80% av hjärnan (det limbiska systemet) går på känslor. Det gör det viktigt för en logotyp att uttrycka en personlighet eller karaktärsdrag som väcker känslor.


5. En bra logotyp differentierar sig.


Framförallt så är det viktigt att differentiera sig från konkurrenterna. En bra logotyp ska inte påminna om konkurrenternas eftersom då smälter den in i bruset på marknaden. Men man kan inte differentiera sig för mycket för logotypen ska fortfarande kännas lämplig för branschen. Jag brukar försöka göra logotypen så annorlunda jämfört med konkurrenterna som det bara går, men fortfarande så att det känns ”bransch tillhörande”.


Har du frågor angående grafisk design eller behöver hjälp med att skapa en logotyp, kontakta mig på vincent@vlmarketing.se.


Vincent Larsson

VL MARKETING

Comentarios


bottom of page