top of page

SEO, SEA, vad är skillnaden?

SEO och SEA är två begrepp som kan vara är svåra att urskilja. Nedan kommer jag att klargöra skillnaden mellan de två begreppen och landa i en förståelse hur och när respektive strategi bör användas.


Följande begrepp står för:


SEO: Search engine optimization

SEA: Search engine advertisement


Vad är SEO?


SEO är en strategi som används för att öka kvantiteten och kvaliteten på trafiken till din webbplats. Målet med SEO-insatser är att ens webbplats hamnar högt upp på sökmotorerna. Användare tenderar att besöka de webbplatser som ligger högst upp vid en sökning genom en sökmotor. Exempelvis om du driver ett företag som säljer bilar, då vill du att din webbplats ska hamna så långt upp på sökmotorernas förstasidor när konsumenterna söker efter "bilförsäljare". Om din webbplats inte hamnar på förstasidan så kommer du förmodligen gå miste om besökare och potentiella kunder.


När man jobbar med SEO så brukar begreppet organiskt komma upp. Att arbeta organiskt betyder att man inte använder sig av betalda samarbeten när man arbetar med SEO. Istället handlar det om hur respektive sökmotors algoritmer väljer att värdera din sida i jämförelse med andra sidor och på så sätt bestämmer vilken plats du ska hamna på. Sökmotorerna värderar din sida baserat på vilka sökord du använder, hur du jobbar med länkar till och från din webbplats, och vilket material du har. SEO tekniker anses vara mer lönsamma långsiktigt men brukar ta tid innan man får resultat.


+ Gratis

- Ineffektivt


Vad är SEA?


Om din SEO-insats inte lönar sig eller ger tillräckligt snabbt resultat kan man istället använda sig av SEA. SEA innebär betald annonsering via sökmotorer. SEA är en effektiv metod att använda för att snabbt bygga upp ditt varumärke och kundbas på sökmotorer. Du har två alternativ att annonsera via sökmotorer. Det första alternativet är att placera din annons på sökmotorernas resultatsidor och det andra alternativet är att placera din annons i visnings nätverket för sökmotorer. Det vanligaste sättet att annonsera är via Google Ads, tidigare kallat Google Adwords. På Google Ads betalar man för varje gång någon klickar på din annons eller varje gång någon gör en specifik aktivitet på din webbplats. En aktivitet, eller "mål", kan vara att någon kontaktar dig, besöker en specifik produktsida, laddar hem produktkatalog etc.


Det viktigaste med SEA är att rätt besökare hittar din webbplats. SEA styrka ligger just i att man genom rätt tekniker kan hitta rätt målgrupp för just din verksamhet. Genom SEA kan man visa de betalda annonserna till användare som aktivt söker efter specifika sökord som matchar de tjänster/produkter du erbjuder. Dessa besökare är "in market”, det vill säga, de är inne i köpprocessen av en specifik produkt eller tjänst. Dessa besökare kan du med rätt teknik omvandla till kunder.


+ Effektivt

+ Kan hitta "in market" kunder

- Kostar pengar


Vad är SEM?


SEM (search engine marketing) är också ett begrepp man ofta stöter på. Dess mening och omfattning är en aning diffus. Tidigare har dess betydelse varit ett samlingsbegrepp för

SEO och SEA. Det vill säga, ett samlingsbegrepp för att marknadsföra sig genom sökmotorer.


Om du har frågor eller behöver hjälp med följande strategier kontakta mig på vincent@vlmarketing.se.


Vincent Larsson

VL MARKETINGComments


bottom of page